ОБЩИ УСЛОВИЯ

Следните правила, съдържащи се на тази страница, са задължителни за всички посетители на уебсайта на kis2000.com, накратко наричан по-долу Уебсайтът.

С използването на Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези правила и норми. Те могат да бъдат актуализирани с течение на времето и публикувани тук без предварително известие до Вас. Желателно е да ги преглеждате периодично.

Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на Уебсайта.

Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

Уебсайтът не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки. Моля, имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и че те могат да показват някои пособия към продуктите, които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба.
Моля имайте предвид също, че цветовете на снимките са близки до реалните. Също така разлика в цвета може да има в зависимост от настройките на вашия монитор.

Ограничена отговорност

Уебсайтът и фирмата, която го администрира, в никакъв случай няма да носят отговорност към ничия страна по каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни вреди от използването на този Уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове, включително, но без ограничение за загуби, разходи за подмяна, прекъсвания на работа, загуба на данни или щети, произтичащи от използването на или доверяването на настоящата информация.

Наличност на Уебсайта

kis2000.com си запазва правото да прекрати, промени, спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на Уебсайта, включително всички функции на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие. Вие се съгласявате, че kis2000.com не носи отговорност към Вас или към трета страна за никоя изменение, спиране или прекратяване в Уебсайта (или на части от него).

Защита на личните данни

Тази политика на конфиденциалност е създадена с цел да Ви запознае с това какви данни вземаме от Вас, като потребител, как ги използваме, съхраняваме и с каква цел ги събираме.

С достъпа си до Уебсайта kis2000.com, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани със следната Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с условията на тази политика, трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или услугите.

Тази политика може да бъде променяна с времето, като актуализациите ще се публикуват на тази страница. Трябва да проверявате тази страница периодично, за да си гарантирате, че сте наясно с всички промени по конфиденциалността на данните Ви.

Ако ние Ви помолим да предоставите определена информация, чрез която ще можем да Ви идентифицираме, когато използвате този Уебсайт, ние гарантираме, че тя ще бъде използвана в съответствие с тази Политика за конфиденциалност.

С попълване на формата за запитване или контактната ни форма на kis2000.com, Вие приемате и се съгласявате с факта, че Вашата лична информация ще бъде използвана от администраторите на kis2000.com за следните цели:

-да се свържем с Вас, като клиент на уебсайта;
-да изпратим оферта по Ваше запитване;
-да Ви предоставим достъп до конкурси, награди и промоционални дейности;
-да Ви изпратщаме нетърговски или административни уведомления за промени в уеб сайта например);
-да Ви изпращаме новини за предложения, ценови отстъпки или друга търговска информация по отношение на kis2000.com.

Ако имате въпроси относно нашата политика за конфиденциалност, моля свържете се с помощта на специалната формата за контакт или на имейл адрес office@kis2000.com

Вашата лична информация е изключително ценна за Вас. Затова ние сме взели мерки за защита на личните Ви данни според Закона за защита на личните данни. Ние събираме данни с единствената цел да направим възможно пазаруването на нашите клиенти. Без необходимата лична информация, ние няма да бъдем в състояние да обслужваме клиентите ни. Молим Ви, да предоставяте точна и пълна информация за Вашите контакти, за да бъдем в състояние да отговорим на запитванията.

Ние вземаме следната лична информация от Вас при запитване:

-имена на потребителя
-адрес на електронна поща на потребителя
-адрес на местоживеене на потребителя (град)
-телефонен номер за връзка с Вас.

Ако имате въпроси относно нашата политика за конфиденциалност, моля свържете се с нас на office@kis2000.com